смотреть все
Заметили ошибку на сайте, выделите ее и нажмите ctrl+enter.

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА ОНЛАЙН УСЛУГИ

Промет България ЕООД приема много сериозно защитата на Вашите лични данни. Правилата за поверителност по-долу ще Ви предоставят информация относно личните данни, които се събират, и начина на обработването и използването им.

СЪДЪРЖАНИЕ:

Информация за контакт 

 1. Предмет на правилата за поверителност 
 2. Отговорно лице за контакт 
 3. Събиране на информация 
 4. Бисквитки 
 5. Бисквитки на доставчици трети лица и проследяване 
 6. Използване на Вашите данни 
 7. Разкриване на данни 
 8. Допълнителна информация за правилата за поверителност 
 9. Изтриване на данни 
 10. Защита на данните 

Промет България ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 131064824, с адрес за контакт: гр. София, ж.к. "Света Троица", бл. 347 Б партер, имейл адреси: prometbulgaria@gmail.com: телефон: +359 2934-98-20.

1. Предмет на правилата за поверителност
Настоящите правила за поверителност се прилагат за всички услуги, които се предлагат от Промет България ЕООД на неговите уеб сайтове.
Освен ако не е указано друго, настоящите Правила за поверителност регулират изключително начина на третиране на Вашата лична информация от страна на Промет България ЕООД. Ако използвате услуги, предоставяни от трети лица, се прилагат единствено условията на Правилата за поверителност на тези трети лица.

2. Отговорно лице за контакт
Отговорното лице за контакт e управителят на дружеството.
Ако имате въпроси относно правилата за поверителност, се свържете с prometbulgaria@gmail.com. На този имейл адрес можете да изпращате запитвания относно въпроси във връзка с поверителността и прегледа, промяната или изтриването на Вашата лична информация, съхранявана от Промет България ЕООД. Вместо това можете да се свържете с нас и на посочения по-горе пощенски адрес.

3. Събиране на информация
По принцип можете да осъществявате достъп до нашите интернет предложения, без да ни разкривате каквато и да лична информация. Решението дали да ни предоставяте лична информация, или не, винаги е Ваше. Събираме Вашата информация с цел изпълнение на договор за покупко-продажба, който сме сключили/ще сключим с Вас. Освен следенето на съответствието с условията на използване и правилата на уебсайта, това включва и правилното обработване на Вашите платежни ангажименти.
Изискваме лична информация, ако желаете да се регистрирате на нашите уеб сайтове. Тази информация включва данни като Вашето име, адрес, имейл адрес и друга лична информация, която Промет България ЕООД може да изисква в определени случаи.
Освен това определена информация, като например IP адрес, версия на браузъра и часовете на достъп, се изпраща автоматично до нас от Вашия компютър или мобилно устройство и се съхранява на нашия сървър. Към момента се събира и информация относно типа на използваното мобилно устройство и операционна система. Използваме тази информация единствено за извършването на статистически анализи и анализи на работни характеристики или за търсене на отговорност при неупълномощено използване на нашия уеб сайт. Информацията остава анонимна винаги, когато е възможно.
Събираме, обработваме и използваме лична информация само с Ваше съгласие, освен ако това не се изисква изрично от приложимите законови разпоредби. Ако съгласието се предоставя по електронен път в контекста на нашите онлайн предложения, ще изпълним законовото си задължение да Ви информираме надлежно.
Не събираме умишлено каквато и да е информация от лица, ненавършили 14 години.

4. Бисквитки
Използваме бисквитки на нашия уеб сайт. Те представляват малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашия компютър. Използваме както постоянни бисквитки, така и сесийни бисквитки, за да Ви предоставяме възможно най-добрата услуга. Данните, записани в бисквитките, Ви осигуряват възможно най-удобното използване на нашите услуги не само за текущото използване на съответната услуга, а и извън това. 
Ако не желаете да разрешите постоянните бисквитки, можете да изберете опцията за деактивирането им в браузъра.
Данните, съхранявани в сесийните бисквитки, са валидни единствено за текущия преглед на нашите онлайн предложения и имат за цел да Ви предоставят неограничено използване на нашите услуги, както и възможно най-удобното използване на нашите предложения и услуги за Вашето текущо посещение. Ако дезактивирате сесийните бисквитки, не можем да гарантираме, че ще можете да използвате всички наши услуги без ограничение.

5. Бисквитки на доставчици, трети лица и проследяване 
Използваме услугите на други фирми, за да оптимизираме нашите уеб сайтове и услуги. Предоставяме Ви общ преглед на услугите, които използваме, в раздела по-долу.
a. Google Analytics
Нашите уеб сайтове използват Google Analytics – услуга за уеб анализ, предоставяна от Google, Inc. (Google). Google Analytics използва бисквитки, които представляват текстови файлове на Вашия компютър, за да може уеб сайтът да анализира начина, по който го използват потребителите. Информацията, генерирана от бисквитката, относно използването на уеб сайта от Ваша страна (включително Вашия IP адрес), ще се предаде на и ще се съхранява от Google на сървърите в САЩ. Използваме Google Analytics с добавката _anonymizeIP(), за да може IP адресите, предадени на Google по-късно, да се съкратят и променят предварително на европейските сървъри, за да се предотврати каквато и да е директна връзка с определени лица. Google ще използва тази информация с цел оценка на използването на уеб сайта от Ваша страна, изготвяне на отчети за активността на уеб сайта за нас и предоставяне на други услуги, свързани с активността на уеб сайта и използването на интернет, на нас. Вашият IP адрес, който е предаден от Google Analytics, няма да се свързва с каквито и да е други данни, притежавани от Google. Имате право да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на браузъра. Имайте предвид обаче, че ако направите това, няма да можете да използвате всички функции на този уеб сайт. Освен това можете да забраните на Google да събира и анализира данните, генерирани чрез бисквитки, относно използването на уеб сайта от Ваша страна (включително Вашия IP адрес), като щракнете тук или изтеглите и инсталирате добавката за браузъра, налична на следния адрес: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Ако посетите нашия уеб сайт от мобилно устройство (например смартфон или таблет), можете да откажете бъдещото използване на Google Analytics чрез тази връзка. Когато активирате връзката, ще поставим бисквитка в браузъра, която ще ни съобщи, че трябва да забраним на Google Analytics да използва Вашето устройство. Имайте предвид, че ще трябва да повторите процеса на отказ, ако премахнете бисквитките от браузъра.

6. Използване на Вашите данни
Използваме Вашите лични данни за непрекъснато подобряване на нашия набор от услуги и удовлетворяване на потребностите на потребителите.
Използваме Вашата лична информация за установяването, обработването и уреждането на Вашите потребителски отношения с Промет България ЕООД и обработването на плащания.
Освен това използваме Вашата информация, за да комуникираме с Вас. Тази комуникация включва имейли, които Ви информират за изпълнението на задължения по сключения договор.
Използваме Вашата информация и за защита на нашите уеб страници и проследяване на неупълномощен достъп.

7. Разкриване на данни
Вашите данни няма да се продават на трети лица при никакви обстоятелства. Промет ЕООД разкрива Вашите лични данни на трети лица само в степента, в която:
Работим съвместно с доставчици на платежни услуги (например фирми за кредитни карти, банки, PayPal, мобилни услуги, агенции за събиране на дългове и т.н.), доставчици на услуги, които подготвят и съставят статистически данни, доставчици на ИТ услуги (например центрове за данни, хостове, услуги за архивиране, услуги, свързани с бази данни). Тези доставчици на услуги имат достъп до Вашите данни само до степента, в която това е необходимо за изпълнението на задълженията им. Тези доставчици на услуги са задължени да обработват Вашите данни в съответствие с настоящите правила за поверителност и приложимите законови разпоредби относно защита на данните.
В случай на продажба на Промет България  ЕООД, сайтове под контрола на Промет България ЕООД или участия във фирмата Вашата клиентска информация обикновено се предава заедно с тази част от фирмата, която сменя собствеността си. Във всички случаи Вашите данни продължават да се регулират от настоящите правила за поверителност и приложимите законови разпоредби относно защита на данните в подобни случаи.

8. Допълнителна информация за правилата за поверителност
С оглед на нашата отговорност си запазваме правото да преразглеждаме съдържанието на настоящия документ. Освен това ще полагаме максимални усилия да предоставяме разяснения и да предотвратяваме измамни действия чрез независими рецензенти.

9. Изтриване на данни
Разполагате с опцията да изтриете Вашия акаунт при нас. Имайте предвид, че изтрит акаунт не може да се активира отново. Ако желаете да изтриете Вашия акаунт от нашия сървър за постоянно, уведомете ни на адрес: гр. София, ж.к. Света Троица, бл. 347 Б /партер/.

10. Защита на данните
Данните, събирани от Вас, се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679). Всички служители се задължават и са посъветвани да спазват задълженията за конфиденциалност на данните и поверителност.
Вашите лични данни се събират от нас единствено за цели свързани с дейността ни и сключения с вас договор. По силата на нормативно задължение Ваши лични данни могат да бъдат предадени на държавни органи осъществяващи надзор и контрол на дейността ни.
Съхраняваме личните ви данни за срок от 10 години (срока предвиден в Закона за счетоводството)

Вие имате правото да:
1. получите достъп до събраните за вас данни
2. поискате коригиране на събраните за вас данни ако същите са некоректни;
3. поискате изтривнето на събрани за вас лични данни доколкото не сме задължени да запазим същите по силата на нормативен акт
4. поискате ограничаване обработването вашите лични данни само за целите за които са събрани
5. възразите срещу извършваното от нас обработване на вашите лични данни, доколкото не сме задължени да правим това обработване по силата на нормативен акт. Имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на вашите лични данни, за директен маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. Когато възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг, обработването на личните данни за тези цели се прекратява
6. да пренасяте събраните за вас лични данни към трето лице по ваш избор

Вие имате право във всеки един момент да подадете жалба до сътоветния надзорен орган, а именно КЗЛД:

 • Уебсайт: www.cpdp.bg
 • тел: 02/91-53-518
 • email: kzld@cpdp.bg
 • адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2