смотреть все
Заметили ошибку на сайте, выделите ее и нажмите ctrl+enter.

Предмет на процедурата Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1бр. Линия за щамповане на метал, 1 бр. Преса за огъване на метални листове до 2040мм и 1 бр. Преса за огъване на метални листове до 868мм.

ИЗТЕГЛЕТЕ


Изтегляне на ПРОЕКТ BG16RFOP002-1.001-0393 >>


Документи по процедура : Технологична модернизация в малки и средни предприятия

Проект : BG161PO003-2.1.13-0536-C0001 Въвеждане в редовно производство на нови продукти и разширяване на дейността на Промет Сейф ООД

ИЗТЕГЛЕТЕ

От 08.08.2013 г. тече процедура за набирне на оферти за: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 01 Щанцова преса с ЦПУ с ширина  на обработвания лист1200-1300 мм.
Обособена позиция 02 Щанцова преса с ЦПУ  с ширина на обработвания лист 800 мм.
Обособена позиция 03 Линия за течно боядисване
Обособена позиция 04 Преса за огъване(абкант) мин.дължина на огъване 3000 мм.
Обособена позиция 05 Преса за огъване(абкант) мин.дължина на огъване 2000 мм.
Обособена позиция 06 Преса за огъване(абкант) мин.дължина на огъване 1200 мм.
Обособена позиция 07 Термопластавтомат.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

От 28.06.2012 г. тече процедура за набирне на оферти за: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 01 Лазер за обработка, разкрояване и рязане на метални заготовки 
Обособена позиция 02 Фреза
Обособена позиция 03 Струг
Обособена позиция 04 Робот за огъване                                                    
Обособена позиция 05 Преса за огъване.

ИЗТЕГЛЕТЕ